?Thirrje për pjesëmarrës/e | Poziv za učesnike | Call for participants

[Serbian and English below] Thirrje për pjesëmarrës/e:    EKO-KAMPI VJESHTOR 08-12 dhjetor 2022 në Mitrovicë, Kosovë Rreth projektit: “Mitrovica Goes Green” synon të rrisë ndërgjegjësim publik, dhe rrjedhimisht të nxisë veprimin për mbrojtjen e mjedisit, duke propozuar njëkohësisht zgjidhje praktike për ndryshim, si dhe fuqizimin e aktivizmit mjedisor rinor në rajon.  Projekti parasheh tri shtylla kryesore…