Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Ilgili kuruluşlar için bilgiler

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) – Ilgili kuruluşlar için bilgiler Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençleri ve kuruluşları erişilebilir ve kaliteli dayanışma faaliyetlerine dâhil ederek Avrupa toplumunda dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu program gençlere; dayanışma gösterme fırsatı, toplulukların refahına olan bağlılıklarını ifade etme ve Avrupa’daki sorunlu konuları çözüme kavuşturma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda gençlere kişisel, eğitimsel, sosyal,…

Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) – Informacije za zainteresovane organizacije

Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) – Informacije za zainteresovane organizacije             Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) ima za cilj podsticanje solidarnosti u evropskom društvu, uključivanje mladih i organizacija u pristupačne i kvalitetne solidarne aktivnosti. Mladim ljudima nudi mogućnosti da pokažu solidarnost, iskažu posvećenost u korist zajednica i pomognu u rešavanju izazovnih situacija širom Evrope. Istovremeno,…

Evropsko Solidarno Mreza (ESC) – Informacijes e zainteresovane organizacijenge

Evropsko Solidarno Mreza (ESC) – Informacijes e zainteresovane organizacijenge I Evropsko Solidarno Mreza (European Solidarity Corps – ESC) sila o cilji te negojzel o solidarnost ko Evropsko drushtvos, te ukljucizel e ternen hem o organizacijes ko dostupna hem kvalitetna solidarna aktivnostja. E ternenge nudizla mogucnost te pokazizen poro solidarnosti, te izrazizen po posvecenost ko koristi…

Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) – Informim per organizatat e interesuara

Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) – Informim per organizatat e interesuara Korpusi Evropian i Solidaritetit (ESC) synon të nxisë solidaritetin në shoqërinë evropiane, duke angazhuar të rinjtë dhe organizatat në aktivitete të qasshme të solidaritetit dhe me cilësi të lartë.Ky program u ofron të rinjve e të rejave mundësi për të treguar solidaritet, mundësi për të…

European Solidarity Corps (ESC) – Information for interested organizations

European Solidarity Corps (ESC) – Information for interested organizations The European Solidarity Corps aims to foster solidarity in the European society, engaging young people and organisations in accessible and high-quality solidarity activities. It offers young people opportunities to show solidarity, express their commitment to the benefit of communities and help resolve challenging situations across Europe.…