?Thirrje për pjesëmarrës/e | Poziv za učesnike | Call for participants

[Serbian and English below] Thirrje për pjesëmarrës/e:    EKO-KAMPI VJESHTOR 08-12 dhjetor 2022 në Mitrovicë, Kosovë Rreth projektit: “Mitrovica Goes Green” synon të rrisë ndërgjegjësim publik, dhe rrjedhimisht të nxisë veprimin për mbrojtjen e mjedisit, duke propozuar njëkohësisht zgjidhje praktike për ndryshim, si dhe fuqizimin e aktivizmit mjedisor rinor në rajon.  Projekti parasheh tri shtylla kryesore…

CALL FOR PARTICIPANTS: Challenging Propaganda through Remembrance

Seminar: Challenging Propaganda through Remembrance 09-12 September 2022 in Mitrovica, Kosovo About the Project This seminar is part of a project also named “Challenging Propaganda through Remembrance”. The purpose of this seminar is to challenge the dominant narratives around the truth of the wars and post-war events in the Balkans, through the exploration, identification and…

Rocket Stove Mass Heater – Do It Yourself workshop in Bozevce – 23-29 October

CALL FOR PARTICIPANTS 23rd –  29th of October 2019 The workshop is open to maximum 10 participants from Kosovo and Balkans, who are interested in natural building, working with natural materials such as mud and straw and team work. The workshop will consist of theoretical part about natural building, energy efficiency especially heating system such…