Acts of Solidarity in times of (in)differences in Mitrovica

A view from Mitrovica, picture: Shenoll Çulanxhi Acts of Solidarity in times of (in)differences in Mitrovica On the 15th of March, The Youth Gathering “Acts of Solidarity in times of (in)Differences” started in the city of Mitrovica. Implemented by GAIA’s team there and supported by the European Youth Foundation, the project brought together nine participants…

Finding new perspectives in the divide

Finding new perspectives in the divide In many aspects, Mitrovica is not an ordinary city. Kosovars who do not live in Mitrovica will often be quite puzzled when you tell them that you’ve decided to come back volunteering for another year. Most of the time, thinking about Mitrovica only brings out images of ethnic division…

Two stories of volunteers in Mitrovica

The stories of Célia and Hugo, volunteers in GAIA’s Mitrovica program In February 2019, Hugo and Célia, two French volunteers, joined the program of GAIA Kosovo in the ethnically divided town of Mitrovica. For one year, they became active members of the GAIA team, contributing to organize various events and workshops, or creating partnerships on…

Thirrje për aplikim: Përkthim kreativ i poezive / Call for applications: Creative poetry translation

Kamp i shkrimit dhe përkthimit kreativ Nisur me besimin e fortë në fuqinë transformues të imagjinatës poetike për të frymëzuar ndyshim në mjedisin dhe veten tonë, GAIA Kosovo dhe qendra rinore CK13 Novi Sad hapin thirrje për pjesëmarrës nga Kosova* për kampin e shkrimit dhe përkthimit kreativ, i cili do të mbahet nga 12 deri…

The mountains are calling! Malet po thërrasin! Planina zove!

Bellow the description in English language, you can find it in Albanian and Serbian languages. Poshtë përshkrimit në gjuhën Angleze, mund ta gjeni gjithashtu edhe përshkrimin ne gjuhën Sërbe dhe Shqipe. Ispod teksta na engleskom jeziku možete pronaći tekstove na albanskom i srpskom jeziku. Youth BRE! event on climate change and environmental peace-building The mountains…