Pyetjet e shpeshta mbi Korpusin Evropian të Solidaritetit për organizata

Aplikimi dhe marrja e Etiketës së Cilësisë Ku e filloj procesin e akreditimit? Pas krijimit të një llogarie personale (nëse veç nuk e keni një), juve do të ju duhet të regjistroni organizatën tuaj tek Sistemi i Regjistrimit të Organizatave (këtu) në mënyrë që të plotësoni aplikacionin e plotë (ky manual mund të ju ndihmoj…