THIRRJE PER VULLNETARË/E LOKAL/ POZIV ZA LOKALNE VOLONTERE/ CALL FOR LOCAL VOLUNTEERS

THIRRJE PER VULLNETARË/E LOKAL/ POZIV ZA LOKALNE VOLONTERE/ CALL FOR LOCAL VOLUNTEERS (SHQ)THIRRJE PER VULLNETARË/E LOKAL Programi i GAIA Kosovo në Mitrovicë po kërkon katër vullnetarë/e për me ju bashku ekipës së Hapësinës Shoqnore për Dekonstruksion (SSD), duke fillu prej muajit gusht 2021. Disa fjalë rreth Hapësinës shoqnore për dekonstruksion dhe GAIA-ën Misioni i GAIA-ës…