Thirrje për aplikim: Përkthim kreativ i poezive / Call for applications: Creative poetry translation

Kamp i shkrimit dhe përkthimit kreativ Nisur me besimin e fortë në fuqinë transformues të imagjinatës poetike për të frymëzuar ndyshim në mjedisin dhe veten tonë, GAIA Kosovo dhe qendra rinore CK13 Novi Sad hapin thirrje për pjesëmarrës nga Kosova* për kampin e shkrimit dhe përkthimit kreativ, i cili do të mbahet nga 12 deri…