Youth Exchange on Natural Building in Mošorin, Serbia

WHEN? WHERE? WHO? We are inviting you to apply for a Youth Exchange on Natural Building and Social Inclusion, which will take place between the 10th and the 19th of June 2023 (arrival and departure date included), in the village of Mosorin, Serbia.  This Youth Exchange will host 30 young adults from Serbia, Kosovo, Croatia, Montenegro, Albania and Turkey for 8 days to learn and discover about Natural building…

?Thirrje për pjesëmarrës/e | Poziv za učesnike | Call for participants

[Serbian and English below] Thirrje për pjesëmarrës/e:    EKO-KAMPI VJESHTOR 08-12 dhjetor 2022 në Mitrovicë, Kosovë Rreth projektit: “Mitrovica Goes Green” synon të rrisë ndërgjegjësim publik, dhe rrjedhimisht të nxisë veprimin për mbrojtjen e mjedisit, duke propozuar njëkohësisht zgjidhje praktike për ndryshim, si dhe fuqizimin e aktivizmit mjedisor rinor në rajon.  Projekti parasheh tri shtylla kryesore…