Punëtori – gardhin natyror / Radionica – prirodna ograda / Workhop – natural fence

[ALB] Punëtori e fundjavës mbi ndërtimin tradicional – Gardhi natyror 8. – 10.4.2022 Po i kërkojmë 10 të rinj e të reja nga komunitete të ndryshme, të cilët/at janë të interesuar në ndërtimin tradicional, eko-ndërtim, trashëgimi kulturore; persona të cilët dëshirojnë të provojnë diçka të re, të takojnë njerëz të rinj dhe të e ndajnë…