The mountains are calling! Malet po thërrasin! Planina zove!

Bellow the description in English language, you can find it in Albanian and Serbian languages. Poshtë përshkrimit në gjuhën Angleze, mund ta gjeni gjithashtu edhe përshkrimin ne gjuhën Sërbe dhe Shqipe. Ispod teksta na engleskom jeziku možete pronaći tekstove na albanskom i srpskom jeziku. Youth BRE! event on climate change and environmental peace-building The mountains…