Thirrje për aplikim: Përkthim kreativ i poezive / Call for applications: Creative poetry translation

Kamp i shkrimit dhe përkthimit kreativ Nisur me besimin e fortë në fuqinë transformues të imagjinatës poetike për të frymëzuar ndyshim në mjedisin dhe veten tonë, GAIA Kosovo dhe qendra rinore CK13 Novi Sad hapin thirrje për pjesëmarrës nga Kosova* për kampin e shkrimit dhe përkthimit kreativ, i cili do të mbahet nga 12 deri…

Rocket Stove Mass Heater – Do It Yourself workshop in Bozevce – 23-29 October

CALL FOR PARTICIPANTS 23rd –  29th of October 2019 The workshop is open to maximum 10 participants from Kosovo and Balkans, who are interested in natural building, working with natural materials such as mud and straw and team work. The workshop will consist of theoretical part about natural building, energy efficiency especially heating system such…

The mountains are calling! Malet po thërrasin! Planina zove!

Bellow the description in English language, you can find it in Albanian and Serbian languages. Poshtë përshkrimit në gjuhën Angleze, mund ta gjeni gjithashtu edhe përshkrimin ne gjuhën Sërbe dhe Shqipe. Ispod teksta na engleskom jeziku možete pronaći tekstove na albanskom i srpskom jeziku. Youth BRE! event on climate change and environmental peace-building The mountains…