GAIA September against Discrimination

September was the month of Kosovo Youth in Action against Discrimination! Starting with the 5th of September, all the way till the end of the month, GAIA organized 6 local weekend workshops in Plemetina, Grachanica and Prishtina and gathered around 60 young people addressing the discrimination related issues through series of educational games and discussions…

„Njoftohu me mua” Punëtoritë gjatë fundjavës në Prishtinë

”Njoftohu me mua” Punëtoritë gjatë fundjavës në Prishtinë, Unicef Innovation lab GAIA & Peer Educators Network (PEN) ju ftojnë për t’u bashkuar punëtorive lokale të fundjavës “Më njofto” ku do të mbahen gjatë dy fundjavat e e fundit të shtatorit në hapsirat e Unicef Innovation Lab, adresuar çështjet e mëposhtme nëpërmjet një seri e lojrave arsimore…