Acts of Solidarity in times of (in)differences in Mitrovica

A view from Mitrovica, picture: Shenoll Çulanxhi Acts of Solidarity in times of (in)differences in Mitrovica On the 15th of March, The Youth Gathering “Acts of Solidarity in times of (in)Differences” started in the city of Mitrovica. Implemented by GAIA’s team there and supported by the European Youth Foundation, the project brought together nine participants…

Finding new perspectives in the divide

Finding new perspectives in the divide In many aspects, Mitrovica is not an ordinary city. Kosovars who do not live in Mitrovica will often be quite puzzled when you tell them that you’ve decided to come back volunteering for another year. Most of the time, thinking about Mitrovica only brings out images of ethnic division…

Pyetjet e shpeshta mbi Korpusin Evropian të Solidaritetit për organizata

Aplikimi dhe marrja e Etiketës së Cilësisë Ku e filloj procesin e akreditimit? Pas krijimit të një llogarie personale (nëse veç nuk e keni një), juve do të ju duhet të regjistroni organizatën tuaj tek Sistemi i Regjistrimit të Organizatave (këtu) në mënyrë që të plotësoni aplikacionin e plotë (ky manual mund të ju ndihmoj…