Finding new perspectives in the divide

Finding new perspectives in the divide In many aspects, Mitrovica is not an ordinary city. Kosovars who do not live in Mitrovica will often be quite puzzled when you tell them that you’ve decided to come back volunteering for another year. Most of the time, thinking about Mitrovica only brings out images of ethnic division…

Pyetjet e shpeshta mbi Korpusin Evropian të Solidaritetit për organizata

Aplikimi dhe marrja e Etiketës së Cilësisë Ku e filloj procesin e akreditimit? Pas krijimit të një llogarie personale (nëse veç nuk e keni një), juve do të ju duhet të regjistroni organizatën tuaj tek Sistemi i Regjistrimit të Organizatave (këtu) në mënyrë që të plotësoni aplikacionin e plotë (ky manual mund të ju ndihmoj…

Često postavljana pitanja o ESC-u za organizacije

Prijavljivanje i dobijanje oznake kvaliteta (“Quality Label”) Gde da započnem proces akreditacije? Nakon kreiranja ličnog EU naloga (ako ga još nemate), moraćete da registrujete svoju organizaciju u Sistem za registraciju organizacija (ORS) ovde da biste popunili ceo obrazac za prijavu (ovaj vodič vam može pomoći u postupku registracije). Jednom kada se vaša organizacija registruje, dobićete…

Kuruluşlar için ESC ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Kalite Etiketi (“Quality Label”) başvurusu ve edinilmesi: Akreditasyon sürecini nereden başlatırım? Kişisel bir EU Login account (AB Oturum Açma hesabı) oluşturduktan sonra (hâlihazırda hesabınız yoksa), başvuru formunu doldurmak için kuruluşunuzu Organization Registration System’e (Organizasyon Kayıt Sistemine) (ORS) kaydetmeniz gerekecektir (bu kılavuz kayıt sürecinde size yardımcı olacaktır). Kuruluşunuz kaydedildikten sonra iki önemli numara alacaksınız: PIC ve…

Poetic Dreams

Poetic Dreams From the 12th till the 14th of January, a temporary exhibition of poems took place in Mitrovica’s Mehë Uka square. During this time of pandemic, in which gathering and activities can not be launched, the Social Space for Deconstruction thought about a different approach. Hence, instead of bringing children in the newly created…

Volunteering to give and receive – The story of Lorraine

Lorraine is a French volunteer who was part of the team in Imaginatorium, our non-formal education center in the Roma mahalla of Gracanica. She joined us through an ESC project between 2018 and 2019. It is a bit difficult finding the words to explain, describe these 8 months volunteering with GAIA Kosovo, but it has…

Finding a path through volunteering – Ismael’s journey

Finding a path through volunteering – Ismael’s journey A few months after his arrival in Kosovo for his European Solidarity Corps (ESC) project in GAIA’s permaculture estate in Bozevce, Ismael wrote a short piece on how he was feeling there. We asked him to reflect again on the whole experience more than a year after…